Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Nie každý pacient môže absolvovať endoskopiu v celkovej anestézii. Na ambulantný výkon sú vhodní  pacienti do 50 rokov, bez vážnejších srdcovo-cievnych, dýchacích a iných ochorení. Na vyšetrenie je potrebný doprovod. Pred uspatím musí pacient u nás absolvovať úvodné vyšetrenie. Poisťovňa anestéziu nehradí. Štandardná  cena pri jednom endoskopickom výkone je 220 €. V prípade gastroskopie a kolonoskopie v jednom sedení je cena 340 €.   

Ak sa gastroenterologickej endoskopie, či už gastroskopie, rektoskopie alebo kolonoskopie, skutočne obávate, ale chcete si ju dať napriek tomu urobiť, dohodnite sa so svojim gastroenterológom, aby Vás na vyšetrenie psychologicky pripravil buď sám alebo o to požiadajte psychológa. U zvlášť citlivých pacientov, kde potreba vyšetrenia prevyšuje strach, je možné toto vyšetrenie absolvovať s čiastočným utlmením alebo v celkovej krátkodobej anestézii. Vykonáva sa na želanie pacienta, nie však paušálne, ale výberovo, ak zlyhali iné možnosti tolerancie výkonu. Ak pacient prichádza na vyšetrenie bez predošlého odporúčania gastroenterológom, pred endoskopickým vyšetrením v celkovej anestézii, musí absolvovať úvodné gastroenterologické vyšetrenie na našom pracovisku a po poučení podpísať informovaný súhlas s výkonom. Rizikoví pacienti musia pred vyšetrením v celkovej anestézii absolvovať aj interné predoperačné vyšetrenie. Informáciu o tom, či pacient potrebuje interné predoperačné vyšetrenie, dostane u nás pri úvodnom gastroenterologickom vyšetrení, ktoré podobne ako interné predoperačné vyšetrenie, i samotnú endoskopiu hradí poisťovňa. Poisťovne však celkovú anestéziu pri gastroenterologickej endoskopií ambulantne zatiaľ nehradia. (viď cenník) Štandardná cena pri jednom endoskopickom výkone v celkovej anestézii je 220 € vrátane vyšetrenia pred uspatím. Maximálna cena pri dvoch výkonoch v jednom sedení je 340 €. Na vyšetrenie je potrebné prísť s doprovodom. Šoférovať a vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú trvalú pozornosť, je po anestézii zakázané. Pacient zostáva v našom sledovaní dovtedy, kým nie je schopný odísť s doprovodom. Pre pacierntov je k dispozícii samostatné sociálne zariadenie priamo v ambulancii.  

POZRI:
Ako sa objednať na vyšetrenie
Kedy ku gastroenterológovi
Kde nás nájdete?Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2023 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené