Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com

Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že

-je jediným majiteľom a správcom tejto stránky, ktorý zodpovedá za nakladanie so získanými osobnými údajmi klientov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v z.n.p.  

-príspevky na tejto stránke (okrem otázok zasielaných do virtuálnej ambulancie) sú jeho vlastným dielom, vypracovaným s použitím vlastných zdrojov a know-how a žiadna podstránka, ani jej časť nie je použitá  bez prípadného súhlasu iného autora, ktorého sa dotknutá časť týka

-nebude nezverejňovať na svojej stránke firemné názvy medicínskych prípravkov, viazaných na lekársky predpis ani názvy zdravotníckych zariadení, na ktoré nemá súhlas od ich prevádzkovateľov (netýka sa textov, v otázkach z virtuálnej ambulancie, ktorých autormi sú iní pisatelia), alebo ktoré by odporovali Zákonu o reklame a iným zákonom, platným v SR

-nebude v odpovediach na otázky vo svojej virtuálnej ambulancií priamo komentovať alebo haniť liečebné postupy svojich kolegov ani v prípade, že s nimi nesúhlasí

-nebude dávať verejné odporúčania alebo negatívne stanoviská o kolegoch alebo zdravotníckych pracoviskách

-nebude svojimi radami zasahovať do rozbehnutého aktuálneho diagnostického procesu, ak sa ho týka položená otázka

-nebude svojimi radami zasahovať do akútnych stavov (ak trvajú kratšie, ako 7 dní)

Výnimkou môžu byť stavy, pri ktorých autor stránky na základe otázky pisateľa nadobudne pocit, že ide o nebezpečenstvo z premeškania. Každá otázka sa však posudzuje individuálne, preto akákoľvek urgencia odpovede je zbytočná. Nakoľko rada vo virtuálnej ambulancii nenahrádza lekárske vyšetrenie, pisateľovi nezodpovedaním na jeho otázku nevzniká žiaden právny nárok ani v prípade, ak včasným nezodpovedaním otázky alebo jej nesprávnou interpretáciou dôjde k poškodeniu zdravia pisateľa otázky.  

-nebude pri žiadosti o radu zadarmo odpovedať na otázky, ktoré sa netýkajú zdravotného stavu odosielateľa otázky alebo boli zaslané cez sociálne siete.

Spracovávanie osobných údajov získaných registráciou na stránke, či zaslaním výsledkov vyšetrení, sa realizuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v z.n.p. Odoslaním príloh k zaslanej otázke alebo objednávke, dáva žiadateľ poskytovateľovi a majiteľovi stránky v jednej osobe, súhlas s ich spracovaním v zmysle uvedeného zákona. Údaje o zdravotnom stave žiadateľa resp. inej osoby, zaslané elektronickou formou sú po vybavení odpovede zo servera nenávratne zlikvidované. Ich poskytovanie tretím stranám je vylúčené.

POZRI:
Virtuálna ambulancia

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2023 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené